Kuticwa urubozo ni uburenganzira bwa Muntu

Ku wa 4 Ugushyingo 2021, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu yahuguye bamwe mu bagize inzego z’umutekano bari mu masomo mu Ishuri rya Polisi ry’i Musanze no mu Ishuri ry’Abacungagereza ry’i Rwamagana ku burenganzira bwa Muntu no gukumira iyicarubozo n’ibindi bihano cg ibikorwa by’ubugome, ibidakwiye umuntu cg ibimutesha agaciro. Izo zikaba ari zimwe mu nshingano zongerewe Komisiyo hashingiwe ku Masezerano adahatirwa y’inyongera ku Masezerano yerekeye kurwanya iyicarubozo n’ibindi bihano cyangwa ibikorwa by’ubugome, bidakwiriye umuntu cyangwa bimutesha agaciro (OPCAT) yo ku wa 18 Ukuboza 2002, akaba yarabaye ndakuka ku wa 26 Kamena 2006, akemezwa burundu n’u Rwanda ku wa 12/02/2014.

Ayo masezerano y’inyongera niyo yonyine kw’isi agamije gukumira iyicarubozo kandi asaba Leta gushyiraho inzego zihariye zishinzwe kuyashyira mu bikorwa (NPM ari byo bisobanura mu magambo arambuye National Preventive Mechanisms).                                 

Abatanze amahugurwa yatanzwe ni Visi-Perezida wa Komisiyo, Bwana SINYIGAYA Silas wari mu Ishuri rya Polisi rya Musanze na Komiseri muri Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu, Madamu KAWERA Marie Sylvie wari mu Ishuri ry’Amahugurwa y’Abacungagereza ry’i Rwamagana. Abahuguwe bibukijwe inshingano za Komisiyo, isoko y’Uburenganzira bwa Muntu, amahame remezo y’Uburenganzira bwa Muntu, ibiranga uburenganzira bwa Muntu, ibyiciro by’uburenganzira bwa Muntu, gukumirwa no kudakumirwa k’uburenganzira bwa Muntu, ibikorwa bigize iyicarubozo, ihanwa ry’icyaha cy’iyicarubozo n’inshingano zihariye za Komisiyo ku bijyanye no gukumira iyicarubozo.

Abahuguwe basobanukiwe kurushaho uko bagomba guhuza akazi kabo ka buri munsi n’uburenganzira bwa Muntu. Mu bibazo babajije, barushijeho gusobanukirwa n’inshingano, imiterere n’imikorere bya Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu.