Kumenya uburenganzira bwa Muntu ni umusingi wo kwiyubaka

Mu gihe isi yose yitegura kwizihiza ku nshuro ya 72 hemejwe Itangazo Mpuzamahanga ryerekeye Uburenganzira bwa Muntu, Igihugu cyacu kizifatanya n’ibindi bihugu byo ku Isi kwizihiza iyo sabukuru. Insanganyamatsiko y’uyu mwaka ku rwego mpuzamahanga mu magambo y’icyongereza iragira iti “Recover better, Stand up for Human Rights”; ugenekereje mu Kinyarwanda isobanura ngo “Twiyubake duharanira Uburenganzira bwa Muntu”.

 

Umunsi w’Itangazo Mpuzamahanga ryerekeye Uburenganzira bwa Muntu wizihizwa tariki ya 10 Ukuboza buri mwaka. Uwo munsi ni ingirakamaro mu mateka y’uburenganzira bwa Muntu, kuko Isi yose iwufata nk’intangiriro yo gushimangira no kuzirikana amahame remezo y’uburenganzira bw’ibanze bwa Muntu atagomba kuvogerwa no guhindurwa.

            Mu rwego rwo kwitegura kwizihiza iyo sabukuru, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu ifatanyije na zimwe mu Nzego za Leta n’Imiryango itari iya Leta ifite mu nshingano guteza imbere no kurengera uburenganzira bwa Muntu ari bo barimo Komisiyo y’Igihugu yo Kurwanya Jenoside (CNLG), Inama y’Igihugu y’Abafite Ubumuga (NCPD), Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Ubuzima (RBC), Humanity and Inclusion (HI) na iPeace, bateganyije ibikorwa bigamije gusobanura no gusakaza amahame y’uburenganzira bwa Muntu akubiye muri iryo Tangazo. Ibyo bikorwa bikaba biteganyijwe mu cyumweru cyahariwe uburenganzira bwa Muntu cyatangiye ku wa 30 Ugushyingo kikazarangira ku wa 10 Ukuboza 2020.

 

            Ku wa 30 Ugushyingo 2020, ibikorwa bizaranga icyumweru cyahariwe uburenganzira bwa Muntu byabimburiwe n’ikiganiro n’Abanyamakuru, Komisiyo n’Abafatanyabikorwa bayo mu gutegura ibikorwa bizaranga icyo cyumweru babisobanuriye Abanyamakuru kugira ngo bazafashe mu kubisakaza ku Baturarwanda. Ibyo bikorwa ni Umunsi wo kurwanya SIDA, wizihizwa buri wa 1 Ukuboza 2020, Umunsi w’Abafite ubumuga, wizihizwa buri wa 3 Ukuboza 2020, Umunsi w’Amasezerano Mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya Jenoside, uba buri wa 9 Ukuboza 2020 n’Umunsi w’Itangazo Mpuzamahanga ry’Uburenganzira bwa Muntu, wizihizwa buri wa 10 Ukuboza.

Iyo minsi ngarukamwaka uko ari ine ikaba ifitanye isano n’Itangazo Mpuzamahanga ry’Uburenganzira bwa Muntu igaragara muri zimwe mu ngingo zigize iryo Tangazo, mu Mahame Remezo y’Uburenganzira bwa Muntu, mu Masezerano Mpuzamahanga no mu Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda n’andi mategeko. Iryo Tangazo kandi rikaba ryarabaye isoko yahereweho hakorwa amategeko yashyizwe mu Masezerano Mpuzamahanga y’Uburenganzira mu by’Imbonezamubano na Politiki. Akaba ari na yo mpamvu y’ubufatanye hagati ya Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu n’izo Nzego, kuko zose ziteza imbere kandi zikarengera ubwo burenganzira.

Ni ngombwa ko Abaturarwanda basobanukirwa neza ibikubiye muri iryo Tangazo kugira ngo barusheho kubimenya, kubiharanira no kubyubahiriza. Bimwe mu bikubiye muri iryo Tangazo harimo impamvu ryashyizweho, kuba iryo tangazo ari isoko y’andi masezerano mpuzamahanga n’amategeko, impamvu hashyizweho umunsi wo kuryizihiza, igisobanuro cy’uburenganzira bwa Muntu, ibiranga uburenganzira bwa Muntu,...

 

            Komisiyo n’abafatanyabikorwa bagarutse cyane kuri bimwe mu biranga uburenganzira bwa Muntu, harimo agaciro ntagereranywa n’icyubahiro bya Muntu, kureshya kw’abantu mu gaciro no mu burenganzira, kutavangurwa, ukwishyira ukizana, guharanira buri gihe imibereho myiza, uburenganzira bwa Muntu ni bumwe ku bantu bose, ku isi yose, uburenganzira bwa Muntu ntibugabanywa, uburenganzira bwa Muntu ntibuhererekanywa (ntibusabirizwa, ntibutangwa, buravukanwa), uburenganzira bwa Muntu buruzuzanya.

 

Muri uko gusobanura bimwe mu bikubiye muri iryo tangazo, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu n’abafatanyabikorwa bayo, buri wese yasobanuye ibikorwa biteganyijwe mu cyumweru cyahariwe uburenganzira bwa Muntu, basaba itangazamakuru kubisakaza hose ribigeza ku baturage kandi ribakangurira gukomeza kubahiriza uburenganzira bwa buri wese. Itangazamakuru rirasabwa kandi gusakaza amahame remezo y’uburenganzira bwa Muntu akubiye mu Itangazo Mpuzamahanga ryerekeye Uburenganzira bwa Muntu kugira ngo abantu barusheho kuyamenya no kuyubahiriza.

 

Abaturage na bo basabwe gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19, bubahiriza ingamba zashyizweho na Leta zo kwirinda no kurinda abandi kucyandura. By’umwihariko, Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu irasaba buri wese guharanira uburenganzira bwa Muntu, agira uruhare mu gukumira ihohoterwa ryugarije umuryango nyarwanda, yirinda amakimbirane yo mu ngo avamo kenshi kuvutswa uburenganzira ku buzima no gukomeretsanya. Buri wese kandi agomba kugira uruhare mu gukumira isambanywa ry’abana no kudahishira ababasambanya kuko ni ihohoterwa rikomeye ry’Uburenganzira bw’Umwana. Ibyo bizatuma Abanyarwanda barushaho kwiyubaka kandi baharanira uburenganzira bwa Muntu.