Perezida wa Komisiyo y’Igihugu y’Uburengenzira bwa Muntu urangije manda Madamu NIRERE Madeleine yakoze ihererekanya bubashaka na Visi - Perezida Bwana Sinyigaya Silas

Ku wa 08/05/2020, Perezida wa Komisiyo y’Igihugu y’Uburengenzira bwa Muntu urangije manda Madamu NIRERE Madeleine yakoze ihererekanya bubashaka na Visi - Perezida Bwana Sinyigaya Silas. Iryo hererekanya bubasha ryabereye ku Cyicaro cya Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu hubahirizwa gahunda ya Leta yo guhana Intera hagati mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa COVID 19. Mu gihe Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu itegereje ko Komite itoranya aba Komiseri itoranya undi mukomiseri; uwo mu Komiseri akemezwa n’Inama y’Abaminisitiri hanyuma bigashyikirizwa Sena kugira ngo ibyemeze. Nk’uko biteganywa n’Itegeko No 19/2013 ryo ku wa 25/03/2013 rigena Inshingano , Imiterere n’Imikorere bya Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu ryahinduwe n’Itegeko No 61/2018 ryo ku wa 24/08/2018 mu ngingo yaryo ya 34 , igika cya mbere ; Visi-Perezida wa Komisiyo afite inshingano zikurikira:” Kunganira Perezida no kumusimbura mu mirimo ye igihe cyose adahari.” Madame NIRIRE Madeleine arangije manda 2 z’imyaka 4 muri Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu. Itegeko No 19/2013 ryo ku wa 25/03/2013 ryahinduwe n’Itegeko No 61/2018 ryo ku wa 24/08/2018 rigena Inshingano, Imiterere n’Imikorere bya Komisiyo y’Igihugu y’Uburenganzira bwa Muntu; mu ngingo yaryo ya 23 iteganya ko manda y’Abakomiseri ari imyaka ine (4) ishobora kongerwa inshuro imwe gusa.

Madame NIRERE Madeleine, Perezida wa Komisiyo urangije manda

Madame NIRERE Madeleine, Perezida wa Komisiyo urangije manda mu ijambo rye,yashimiye aba Komiseri uburyo  bagiye  bajya inama mu kuzuza inshingano za Komisiyo,yanashimiye abakozi ba Komisiyo umuhate n’ubwitange bagaragaza buri munsi mu kazi bakora. Yashimiye Visi-Perezida usigaye mu nshingano zo kuyobora Komisiyo, amushishikariza cyane gukomera ku bwigenge mu mikorere ya Komisiyo. Yavuze no kubijyanye na Sitati "A" yahawe Komisiyo ku rwego mpuzamahanga, amwibutsa gukomera kuri iyo Sitati. Yanibukije abo asize ko bagomba gukomera ku isura nziza ya Komisiyo. Yabasabye ko Urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'Uburenganzira bw'Umwana rwakomeza gushyirwamo imbaraga. Yanibukije gukomera k’ubufatanye n’izindi Nzego harimo Umuryango w'Abibumbye , Inteko Ishinga Amategeko n'izindi,...

 Visi - Perezida Bwana Sinyigaya Silas

VIsi -Perezida wa Komisiyo yashimiye Perezida urangije manda uburyo yamwakiriye yinjiye mu kazi  kandi akaba yarabaye umuyobozi mwiza , ibyo bikaba bigaragarira mu bikorwa byagezweho byagaragajwe  muri raporo zagiye zitangwa , kandi Perezida wa Komisiyo yabigizemo uruhare. Yavuze ko  imikorere ya Perezida urangije manda, yaranzwe n'indangagaciro z’imikoranire  n`abandi, kudatezuka ku nyungu z’umuturage, gukorana n’inzego za Leta , gukorera mu mucyo no gukurikiza amategeko mu kazi.